TARİHÇE

GÜNARDA AŞ, 1 Temmuz 1982 yılında Ankara 25inci Noterliğinde 17102 Yevmiye numarası ile GÜNARDA Enerji ve Yapı-Araştırma Danışma Anonim Şirketi açık ismi, üç milyon TL sermaye ile ve Atatürk Bulvarı 59/11 Yenişehir Ankara adresinde kurulmuştur. Kuruluş 15 Eylül 1982 Çarşamba günü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 49932 sicil numarası verilerek ana sözleşmesinin yayınlanması ile resmen tescil edilmiştir.

Şirket Kurucuları:
Hakkı Boran ÖGELMAN
Mehmet Rüştü GÜRKAYNAK
Mustafa PULTAR
Mete TURAN
Ayşe Yaprak KAYAN
Ali Kemal EGESOY
Halil Bülent ÖZGÜÇ
Sedat Cahit ÜRÜN
Unkan Müşavirlik ve Bilgi İşlem Pazarlama Limited Şirketini temsilen Mehmet Çetin UNKAN’dır.

1983 yılının başında şirket ortakları arasına Ali Erkan ŞAHMALI da katılmıştır. Daha sonra çeşitli zamanlarda ortaklık yapısında değişiklikler olmuştur.

Şirket bugün 50,000 TL sermayeli olup ortaklar aşağıdaki gibidir:
Ali Erkan ŞAHMALI (y.mimar)
Ayla UNKAN (Ekonomist)
Mehmet Çetin UNKAN (Ekonomist)
Ferda ŞAHMALI (Endüstri Mühendisi – İşletmeci)
Orkun ŞAHMALI’dır (Ekonomist)

Kuruluş yıllarında gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir enerji kaynakları ve özellikle güneş enerjisine olan ilginin artması nedeni ile şirket Türkiye’de de akademik yürütülen bu çalışmaların uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Bunun bir göstergesi olarak da GÜNARDA ismi (GÜN = Güneş) (AR = Araştırma) (DA = Danışmanlık) Kelimelerinden türetilmiştir.

Tasarlanan ilk logosu aşağıdaki gibidir:


1985 yılında logosu değiştirilerek aşağıdaki halini almıştır.


2009 yılının Nisan ayında ise yeniden bir yapılanma sonunda şirket ismi ile birlikte logosu ve ana renkleri değişmiştir. Şirketin ismi artık GÜNARDA Proje Yönetimi – Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir ve Logosu aşağıdaki gibidir.Şirketin kuruluş amacına da uygun olabilecek ilk proje girişimi Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Ankara OR-AN yolu üzerindeki 2020 konut projesi için güneş enerjisinin kullanımı olmuştur. Ancak yüksek yatırım maliyeti gerekçesi ile bu proje önerisi kabul görmemiştir. Buna karşılık aynı projenin ihalesinde MSB tarafından önemli bir uygulama yapılmıştır. O zamanki ismi ile Emlak Kredi Bankası ana yüklenici olarak seçilmiştir. Banka da bu işi 1983 yılında 10 ayrı yükleniciye ihale etmiştir. Bu uygulamadaki amaç Türkiye konut endüstrisinde hızlı ve kaliteli yapım teknolojilerinin gelişimini sağlamak olmuştur. Metrekare bazında götürü bedel teklifler verilen bu ihalede firmaların özellikle teknolojilerini yarıştırmaları amaçlanmıştır. Bu uygulama önemli bir çalışma alanının varlığını ortaya çıkarmış ve yeni bir niş yaratılmıştır: “İnşaat Yönetimi”. Götürü sabit bedel ile bir teknoloji yarışı olacak bu işte GÜNARDA, bir yüklenici firmanın inşaat yönetimi danışmanlığını üstlenmiş ve sözkonusu yüklenicinin bu projeyi zamanında ve kârla bitiren ilk firma olmasına katkıda bulunmuştur. Bu proje ile inşaat yönetimi ve proje yönetimi GÜNARDA’nın temel çalışma alanı haline gelmiştir.

GÜNARDA, yarattığı bu niş için o zamanki koşullarda yazılım ve donanım olanaksızlıkları nedeni ile yüklenici firmanın “mini” bilgisayarında kendi geliştirdiği “PYP-Proje Yönetim Paketi” yazılımı ile hizmet üretmeye başlamıştır. 1984 yılında ise geliştirdiği yazılımı piyasaya yeni çıkmaya başlamış kişisel bilgisayarlara uyarlamak ve bağımsız hizmet vermek üzere bugün için bir hesap makinesi kapasitesine sahip bir kişisel bilgisayara ve nokta vuruşlu yazıcıya şirket sermayesine yakın bir yatırım yapmıştır. Yazılım sırasıyla “BASIC”, “PASCAL” ve “C+” dillerinde geliştirilmiş, bu program ile 1994 yılına kadar hizmet verilmeye devam edilmiştir. Bu çalışmalarda birçok akademik çalışma da yürütülmüş, yeni teknikler geliştirilmişti. Ancak uluslararası piyasadaki yazılım geliştirme kapasitesi ve hızına ulaşma zorlukları ve bir yazılım firması olunmaması nedeni ile hizmetlerin ticari başka yazılımlarla verilmesi kararı alınmış ve PYP paketi hizmetten kaldırılmıştı.

1994 yılı GÜNARDA için bir başka dönüm noktasıdır. O güne kadar başarıyla yürütülen ve son derece önemli ve büyük projelerde yarattığı niş ile öncü bir rol oynayan GÜNARDA, kuruluş yıllarındaki amacına uygun ve çok özgün bir projeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmiştir. Türkiye’nin ilk ve tek bilimsel amaçlı gözlemevi ve konaklama tesisleri işinin tasarım ve yapım kontrollüğü görevini üstlenmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) projesi Antalya Saklıkent mevkiinde Bakırlıtepe’nin 2500 metre yüksekliğindeki zirvesinde gerçekleştirdiği bir tesistir. Son derece önemli ve kısıtlayıcı kriterlerle donatılmış projede araştırmacıların konaklayacağı konukevi, zaman zaman -250C dercelere düşen dış sıcaklığa rağmen tamamen PASİF sistemlerle güneş enerjisinden yararlanarak ısıtılmaktadır. Hiçbir başka ısıtma sistemine gerek duyulmadan yapılmış bu binada sadece zaman zaman küçük elektrikli ısıtıcılar kullanılmaktadır. Proje aynı zamanda ODTÜde bir araştırma projesi olarak incelenmiş ve uluslar arası saygın ve bilimsel “Building and Environment” dergisinde yayınlanmıştır. Bu yapı halen ilk tasarım kriterleri ve kararları ile hiçbir değişiklik yapılmadan başarı ile çalışmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler “Dokümanlar” sayfamızdan takip edilebilir.

Bu tarihten itibaren GÜNARDA, özel ve araştırma gerektiren özgün “Tasarım ve Tasarım Yönetimi” projelerine imza atmaya başlamış, böylelikle şirkette ikinci bir niş oluşturulmuştur.

2007 yılı GÜNARDA için bir diğer dönüm noktasıdır. Kendi bünyesindeki faaliyetlere ilişkin sistem analizi ve süreç çalışmalarına başlanıldığında hizmet verilen birçok şirkette kurumsal kapasitenin yeterli kullanılamadığı gözlenmiş ve bu alanın da başka bir niş oluşturabileceği görülmüştür. Öncelikle hizmet verilen firmalardan başlanarak Sistem Analizi ve Süreç Yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Eğitimin ve kapasite geliştirmenin hemen her sektördeki öneminin bilinci ile hareket eden GÜNARDA, bilgi birikimi ve deneyimlerini çalıştığı şirket ve kurumlardaki personel ile paylaşmak amacıyla eğitim çalışmaları başlatmıştır. GÜNARDA tarafından geliştirilen eğitim programları iş ortaklarının da katkısıyla değişik şirket/kurum yöneticileri ve çalışanlarına “Kişisel Gelişim”, “Yönetim Becerileri Geliştirme” ve “Mesleki Gelişim” alanlarında modüler eğitimler verilmektedir. Sektör bazlı, kurum ve müşteri odaklı düzenlenen eğitim programları giderek artan bir taleple karşılaşmıştır. Yeni alanlar ve konular ile hedef kitlelere ulaşım çalışmaları sürdürülmektedir.

Özellikle “Eğitim Sektörü” projelerinin yönetiminde, uluslararası ve ulusal kapsamda edinilmiş bilgi ve deneyim ile, finansmanı uluslararası kuruluşlarca desteklenen yeni projelere girme çabaları artırılmış ve ortak girişimlerle ihalelere girme süreci hızlandırılmıştır. Erken çocukluk eğitiminden yüksek öğrenim ve hayat boyu eğitime giden süreç içinde her seviyedeki eğitimin etkisini ve etkinliğini artıracak projelerin planlaması, uygulaması, izleme ve denetlemesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin araştırılması çalışmalarında söz sahibi olmak ve eğitim sektöründe süreç yönetimi yaklaşımı ile proje yönetimi yaklaşımı uygulamalarının en başarılı örneklerini vermek amaçlanmaktadır.

ENGLISH
  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Hizmetlerimiz
  • Referanslarımız
  • Dokumanlar
  • Haberler
  • Kariyer
  • İletişim
  • Site Haritası

  

GÜNARDA    GÜNARDA Proje Yönetimi – Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
Kuveyt Cad. 28/5 06540 A.Ayrancı ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) 468 0901 / +90(312) 467 2081 Faks: +90(312) 426 7013     gunarda@gunarda.com.tr