EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME

GÜNARDA danışmanlık yaptığı kurum ve kuruluşlarda tespit edilen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere “kurumlara özel” ve danışmanlık hizmetlerini bütünleyici eğitim ve kapasite geliştirme programları hazırlamaktadır.

Hazırlanan eğitim ve kapasite geliştirme programları ile kurum ve kuruluşlarda gerekli ve yeterli niteliklere sahip yönetici, yönetici adayı ve teknik personel yetiştirilmektedir. Programlarda katılımcıların öncelikle kendilerini tanıma ve yeteneklerini ortaya koyabilmelerinin sağlanması, iyi bir yöneticide olması gereken becerilerin kazandırılması ve tüm sistemi destekleyen seçilmiş mesleki konularda farkındalık yaratılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu amaca uygun olarak verilen eğitimler üç modülden oluşmaktadır:

a. Kişisel Gelişim Modülü
b. Yönetim Becerileri Modülü
c. Mesleki Gelişim Modülü

Bu modüllerin içinde verilen eğitimler kurum ve kuruluşlara göre değişmekle birlikte aşağıdaki gibi listelenebilir:

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI

• Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişim Süreci
• İletişim ve İletişim Yönetimi
• Motivasyon
• Stresle Başa Çıkma
• Müzakere Teknikleri
• Uzlaşmazlık Yönetimi

YÖNETİM BECERİLERİ PROGRAMI

• Kurum Kültürü
• Stratejik Yönetim
• Proje Yönetimi
   -  Proje Kapsam Yönetimi
   -  Proje Zaman Yönetimi
   -  Proje Maliyet Yönetimi
   -  Proje Kaynak Yönetimi
   -  Proje Sözleşme Yönetimi
   -  Proje Risk Yönetimi
   -  Proje Tedarik Yönetimi
   -  Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
• Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Süreçleri
• Kalite Yönetim Sistemi
• Liderlik
• Süreç Yönetimi
• Toplantı Yönetimi
• İnsan Kaynakları
   -  İşe Alma ve Yerleştirme
   -  Oryantasyon, Rotasyon
   -  İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri
   -  Eğitim ve Kapasite Geliştirme
   -  Performans Değerlendirme
   -  Kariyer Planlama
   -  Tanıma, Takdir, Tutma
   -  İş Akdinin Sona Ermesi

MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

• Kalite Kontrol
• Mekanik, Elektrik ve İnşaat İşleri Etkileşimi
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği
• Finansal Yönetim

ENGLISH
  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Hizmetlerimiz
  • Referanslarımız
  • Dokumanlar
  • Haberler
  • Kariyer
  • İletişim
  • Site Haritası

  

GÜNARDA    GÜNARDA Proje Yönetimi – Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
Kuveyt Cad. 28/5 06540 A.Ayrancı ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) 468 0901 / +90(312) 467 2081 Faks: +90(312) 426 7013     gunarda@gunarda.com.tr