PROJE YÖNETİMİ/İNŞAAT YÖNETİMİ

GÜNARDA proje yönetimi hizmeti kapsamında planlama izleme, denetim faaliyetlerini müşteri odaklı olarak yürütmektedir. Özellikle yapı sektöründeki projelerin ciddi ve yüksek küresel rekabet içerisinde maliyet, süre, kaynak ve kalite unsurları gözetilerek yönetilmesinin önemi giderek artmaktadır. Proje yönetiminin özel bir alanı olan inşaat yönetimi konusunda öncü ve lider konumda olan GÜNARDA, proje yaşam döngüsü içerisinde tüm unsurları ele alarak bütünleşik inşaat yönetimi danışmanlığı yapmaktadır.


GÜNARDA’nın Proje Yönetimi/İnşaat Yönetimi hizmet yelpazesinde işverenler olduğu kadar yükleniciler de bulunmaktadır. GÜNARDA yüklenicilerin daha nitelikli, verimli ve zamanında hizmet üretebilmelerinde ve böylelikle de ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmalarında önemli roller üstlenmektedir. Yapım işlerinde aşağıdaki başlıklarda hizmetler üretilmektedir:

• Stratejik planlama,
• Sözleşme yönetimi,
• Yapım yöntemi,
• Yatırım planlaması,
• Süre planlama,
• Kaynak planlama izleme, verimlilik ölçme,
• Kazanılmış değer analizleri,
• Maliyet kontrolü,
• Teklife yönelik veri tabanı oluşturulması,
• Haftalık/aylık raporlama,
• Proje kapanış raporlaması

Sayılan bu hizmetler, hizmet verilen kurum/kuruluşlarla ortak akıl ve işbirliği ile yürütülmekte aynı zamanda mevcut ve/veya yeni personele gerekli eğitimler verilerek oluşturulan sistemin kurum/kuruluş bünyesinde sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Yapı sektörüne yönelik inşaat yönetimi hizmetleri yanında sosyal alanlardaki projelerin de yönetim hizmetlerinde birikmiş bilgi ve deneyime sahip olan GÜNARDA bu alandaki çalışmalarını hızla artırmaktadır.

ENGLISH
  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Hizmetlerimiz
  • Referanslarımız
  • Dokumanlar
  • Haberler
  • Kariyer
  • İletişim
  • Site Haritası

  

GÜNARDA    GÜNARDA Proje Yönetimi – Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
Kuveyt Cad. 28/5 06540 A.Ayrancı ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) 468 0901 / +90(312) 467 2081 Faks: +90(312) 426 7013     gunarda@gunarda.com.tr